Stavomontáže Žilina, a.s.

Informácie o Stavomontáže Žilina, a.s.

Klampiarske, obkladačské a maliarske práce. Pokládka podláh.

IČO31643841
IČ DPHSK2020450795
Sídlo spoločnostiBytčická 2, 011 06 Žilina
Právna formaAkciová spoločnosť
Štatutárny orgánpredstavenstvo
KonanieKonať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich nspoločnosť sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej ndvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie nza spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám npodpisujúci pripoja svoj podpis.
Základné imanie3 352 934,00 EUR
Emails████████@████████.sk
Telefón0417072511
Prehľad našich stránok
www.stmzilina.sk Info o doméne stmzilina.sk v SK|Site
www.stavomontaze.sk Info o doméne stavomontaze.sk v SK|Site
Činnosti našej spoločnostiČistenie fasád a pomníkov
Obchodná činnosť mimo koncesovaných živností
Ubytovanie v robotníckej ubytovni
Výroba kovových výrobkov
Drevárska výroba
Montáž, údržba, oprava elektrických zariadení a bleskozvodov
Revízia elektrických zariadení
Klasická montáž ústredného kúrenia
Sklenárstvo
Zámočníctvo
Stolárstvo
Výroba nábytku
Poriadanie kurzov a školení - zváračská škola
Nepravidelná cestná osobná doprava
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, vetrania
Vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora vstreľovania
Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení v rozsahu oprávnenia
Vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora lešenárskej techniky
Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba,odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení.
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
ZdrojORSR, DRSR, Wiki-Firmy

Nezávislý rating našu spoločnosť Stavomontáže Žilina, a.s. ohodnotil 96.64 / 100.00 . Celkovo sme získali 510 bodov.

SK-Rating:

Kde nás nájdete

Bytčická 2, 011 06 Žilina

Referencie